HISTORIE

Už 115 let žijeme podle Tyrše, Fügnera.

Někdy je to těžký zápřah, někdy nádhera!

Historie Sokola ve Svitávce sahá do roku 1907, kdy byl založen. U jeho začátků stál významný občan Svitávky pan učitel František Řepka (*23.2.1890 Železnice, okr. Jičín v Čechách - †15.2.1942 Osvětim), který se stal i jeho prvním starostou. Byl vychováván v duchu vlasteneckém a ve stejném duchu také oživoval a plně rozvíjel činnost Sokola. Ve 20. letech se stal náčelníkem Župy Krále Jířího, kde setrval až do svého zatčení gestapem v roce 1941.

Jeho odkaz máme možnost si neustále připomínat v podobě sokolovny, na jejímž postavení měl největší zásluhu. Organizoval vystoupení sokolského divadla a pěveckého sboru, různá veřejná vystoupení, tělovýchovné akademie a sám hrál loutková představení pro děti. Penězi získanými z těcho akcí splácel půjčku na samotnou stavbu.

Františel Řepka byl všestranně veřejně činný v obecním a okresním zastupitelstvu, byl knihovníkem v obecní knihovně a ředitelem místní měšťanky. Dne 8. října 1941 byl zatčen gestapem, převezen na výslechy do Brna a později do koncentračního tábora v Osvětimi, kde byl 15. února umučen. Po válce byl Františku Řepkovi udělen in memoriam Československý válečný kříž. Na jeho památku je ve Svitávce pojmenovaná ulice.


Sokolovna prošla od svého slavnostního otevření dne 18. září 1927 již řadou změn a rekonstrukcí. Největší a nejzásadnější byly v letech 2003 - 2007, kdy byl například do sokolovny zaveden plyn a byla zbudována nová kotelna, byla opravena střecha, zprovozněna sauna a posilovna. V roce 2013 byly zrenovovány parkety na sále. Spoustu věcí vykonali členové svépomocí a budou v tom pokračovat i nadále, protože chtějí zachovat odkaz našich předků.

Báseň složená u příležitosti výročí 110ti let Sokola ve Svitávce a 90ti let sokolovny sestrou Libuší Kadlecovou:

SOKOL SVITÁVKA


Je to přes 150 let,

co Sokol k nebesům vzlét!

Po době temna přichází probuzení,

naše české obrození!

V této době, pro vlast milou,

je Sokol pojmem - vůdčí silou!

Heslům Tyrše s Fügnerem

naslouchala a dodnes naslouchá celá naše zem.

To tehdy pokrokové stále platně zní:

rovnost - volnost - bratrství!

Ni zisk! Ni slávu, ale vlasti zdar

a sokolský pozdrav "Nazdar"!

Žádná nečinnost, stálý vzruch,

ve zdravém těle zdravý duch!

Z Prahy se rozlétl Sokol do všech stran

a v roce 1907 dolétl až k nám.

Za první republiky rozrostl, zmohutněl,

co Čech, to Sokol! tehdejší slogan zněl.

I Sokol Svitávka neustále sílí,

výstavbu sokolovny (1927) dovede k cíli.

Činnost Sokola končí, když nacisté obsadí naši zem.

Je konec sice činnosti, ale začíná se s odbojem!

Padlo mnoho sester, bratří,

náš starosta a župní náčelník bratr Fantišek Řepka k nim patří.

Po válce Sokol byl do ČSTV sjednocen,

ale někde stále nazývá se Sokolem.

I TJ Svitávka se tak nazývá.

Nejen nazývá, ale i cítí

- sokolské myšlení stále ovlivňuje její bytí.

Takže v roce 1991 přijde ten den,

kdy je u nás Sokol zase obnoven!

Ctíme dílo našich předků, ctíme tradice,

pečujeme o svou sokolovnu a své cvičence.

Sokolovna prošla rekonstrukcí

a je na 100% funkční!

K využití nabízí posilovnu, saunu, bar

a velký přeparketovaný sál.

Vstup do ní je dominantní a vždy upravený.

Před sokolovnou udržovaných kurtů si tenisté cení.

Řada lip pěkně cloní a jejich květy příjemně voní.

Ve sportech si vede dobře stolní tenis, hrá se nohejbal,

také florbal, badminton či volejbal.

Radost nám dělají ve všech skladbách rodiče a děti,

dorostenky a ženy cvičí fortes, jogu, trampolínky,

zdravotní TV - všechno, co dnes ve Všestrannosti letí.

Plníme Tyršův - náš úkol, směr a cíl:

vychovávat děti, mládež i dospělé pro zdravý životní styl!

To všechno nám dá dosti práce,

tak nám prosím držte palce!