O NÁS

Kdo se stará o naši jednotu:

Vedení jednoty

Výbor jednoty

Starosta _______________ Ing. Josef Vašíček

Místostarostka __________ Hana Benešová

Jednatelka _____________ Miroslava Bednářová

Hospodář ______________ Rostislav Němec

Náčelnice ______________ Markéta Bihari

Předseda odboru sportu ___ Zdeněk Hudský

Vzdělavatelka ___________ Dagmar Matějů

Kontrolní komise

Předseda ______________ Ing. Radoslav Štěrba

Člen __________________ Věra Vašíčková

Člen __________________ Libuše Janderová

Vedoucí oddílů

Tenis přípravka __________ Zdeněk Hudský

Rodiče a děti ____________ Marcela Dyčková