Večer sokolských světel 7. 10. 2016

07.10.2016

Sokolská světla aneb podvečer pouštění lodiček za všechny padlé a umučené sokoly ve druhé světové válce si v naší obci našla tradici - letos již potřetí. Letošní rok nám trochu ztížila situaci vypuštěná řeka, proto jsme museli sáhnout k malé alternativě v podobě místního potoka Sebránek. Sraz jsme si dali před sokolovnou, kde si děti trochu zacvičily. Ukázaly nádherná plavidla, která doma vyrobily za pomoci rodičů. Dostaly malou sladkou odměnu za nápaditost a výzdobu loděk. Pak už nám nic nebránilo vydat se k Sebránku. Po vypuštění prvních plavidel začalo malé dobrodružství - která loďka dopluje nejdál. Situaci nám ztížil terén, ale rodiče byli stateční a každou chvíli se vrhali blíže k vodě, aby loďky popostrčili. Děti měly radost z každého kousku, který loďka překonala. Všem dětem patří veliká pochvala za nádhernou výzdobu loděk.

Všem moc děkuje a opět za rok se těší Hanka