Smlouva o pronájmu

Zde je možné si stáhnout Smlouvu o pronájmu sokolovny, včetně příloh. 

Upozorňujeme, že městys Svitávka má schválenou Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze vstupného.

Smlouva o pronájmu sokolovny Svitávka

Příloha ke smlouvě_tabulka spotřeby energií

Příloha ke smlouvě_Vyhláška městyse o místním poplatku ze vstupného